Zorg jij ervoor dat onze kennis en expertise goed worden verspreid, binnen en buiten de Kessler Stichting? Motiveert het jou wanneer je merkt dat het opleidingsprogramma een meerwaarde heeft voor de medewerkers, dat andere organisaties nieuwsgierig zijn naar onze trainingen en dat studenten en leerlingen graag hun werkervaring bij de Kessler Stichting willen beginnen? Vind je het leuk om je kennis over didactiek en opleidingsvaardigheden te delen met anderen en ben je iemand die de handen uit de mouwen wil steken dan hebben we jou nodig!

De Kessler Stichting zoekt een senior coördinator opleidingen (24 uur pw)

 

De Kessler Stichting
De Kessler Stichting is een maatschappelijke zorg- en opvangorganisatie met een grote ambitie: sociaal kwetsbare mensen de beste begeleiding, zorg en opvang bieden. De complexiteit van de problematiek van dak- en thuislozen neemt toe. Dat vraagt om continue aanpassing aan de veranderende behoeften van cliënten én eisen vanuit wet- en regelgeving. De Kessler Stichting doet dit kundig en flexibel en werkt volgens de methodiek Competentiegericht Begeleiden. Bij de Kessler Stichting kun je met een breed pallet aan kennis en je persoonlijkheid echt het verschil maken.

 

Wat ga je doen?
Als coördinator opleidingen heb je een aantrekkelijk takenpakket. Je vervult de rol van de spin in het web van de  opleiding- en ontwikkeling van medewerkers, studenten en de interne trainers. Je maakt opleidingsprogramma’s voor nieuwe medewerkers, deskundigheidsbevorderingssessies voor zittende medewerkers en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. Je regelt dat alle subsidiemogelijkheden voor opleidingen en scholing worden aangevraagd en worden verantwoord. Je vertegenwoordigt de organisatie proactief in het opleidingsveld en zorgt ervoor dat je uit de samenwerkingen resultaten haalt die opleiden bij Kessler verder brengen. Je overlegt met de (zelfstandige) teams over hun ontwikkelbehoeftes en zet dit uit in een jaarplan, begroting en planning. Tot slot ben je  het voorbeeld van een enthousiasmerende opleider die weet hoe kennis beklijft en bijdraagt aan een goede dienstverlening aan onze cliënten.

 

Personeel & Organisatie
Opleidingen is een onderdeel van de werkzaamheden van het zelfstandige team P&O. Het team met zeven collega’s verwerken, onder verantwoordelijkheid van een manager, alle taken op het terrein van personeel en organisatie en opleiding. Zij adviseren het management en de teams en dragen mede zorg voor een stimulerend werkklimaat waarin medewerkers weten waar ze aan toe zijn en die toegerust worden om met plezier aan het werk te zijn voor de kwetsbare doelgroep waar de Kessler Stichting voor staat.  Iedereen binnen dit team werkt vanuit zijn specifieke deskundigheid samen.

Waarom kiezen we jou?

Je  hebt ervaring met het opzetten van opleidingen en het coördineren van de uitvoering daarvan. Met je passende (onderwijskundige) WO of HBO-opleiding ben je een aanvulling  op het team en voor de organisatie. Je kent het netwerk voor subsidies en kent de wegen om met opleidingsinstituten en trainers  tot samenwerking te komen. Organiseren, kritisch meedenken en kijken naar ontwikkelingen is je tweede natuur. Naast coördineren vind je het leuk om gewoon de handen uit de mouwen te steken.

 

We bieden
Een leuke job! In eerste instantie  tijdelijk voor 12 maanden. De schaal 9 loopt tot max. €3.988,- Onze CAO kent verschillende andere voordelen zoals een individueel keuzebudget, waarin opgenomen het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering , een loopbaanbudget en een pensioen via PFZW.

 

Lijkt deze functie je wat?
Neem contact op het team P&O op telefoonnummer 070 – 8500520. Ben je enthousiast over de functie en denk je dat bovenstaande je past? We ontvangen je brief en cv graag voor 27 maart 2019. Je bent ook van harte welkom op onze open dagen op woensdag 13 maart van 14:00 tot 16:00 uur en zaterdag 16 maart van 11:00 tot 14:00 uur, locatie De la Reyweg 530. Klik hier om te solliciteren.

 

 

 

Over werken