Het vandaag verschenen persbericht van de rekenkamers van de vier grote steden en de brieven aan de gemeenteraden en de staatssecretaris, bevatten geen ander nieuws dan al bekend was na het verschijnen van de Haagse versie. De Kessler Stichting onderschrijft de bevindingen en aanbevelingen. We hebben het initiatief met partners in de stad genomen te werken aan verbeteringen in de keten. Het wachten is op de wijze waarop het (nieuwe) college omgaat met de aanbevelingen uit het rapport (en het onderzoek van Everdingen) en de aangenomen moties in de laatste gemeenteraadsvergadering voor de verkiezingen. Hierover is nog niets bekend. Lees hier de brief aan gemeenteraden.

Informatie

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
info@kesslerstichting.nl

Intake & advies
070 - 8 500 588
intake@kesslerstichting.nl