Vorig jaar zijn er 430 incidenten door medewerkers gemeld. Van valincidenten, kleine brandjes tot medicatiefouten. Bijna 30% van deze meldingen betrof een incident waarbij agressie optrad (175 x).

Met dank aan sponsoren, vrijwilligers, medewerkers en leden van de clientenraad hebben we voor zo'n 80 clienten twee Paasdiners georganiseerd in 't Heertje (in onze hoofdlocatie).

Maar liefts op drie actviteiten hebben vrijwilligers ingetekend op de NL Doet dagen. Zo is er gekookt, gewinkeld, zijn er gezonde smoothies gemaakt

Met een ceremoniële handdruk bedankt directeur Petra Pronk van In beweging de coördinator dagbesteding Tais Vijnckt van de Haagse Kessler Stichting 

Ook dit jaar doen we met de Kessler Stichting graag mee aan de grote NL Doet actie. Tijdens de NL Doet dagen is het voor nieuwe vrijwilligers een ideale kans om de handen uit de mouwen te steken en nieuwe organisaties (en afdelingen) te leren kennen.

Op 14 februari a.s. vindt de Stek-Kennisfabriek plaats in Theater de Vaillant.
Ook de Kessler Stichting is vertegenwoordigd. Collega Tineke Tilma, trajectcoördinator, geeft een workshop over onze methodiek 'competentiegericht begeleiden' (CGB).

Het samenwerkingsverband Haagse Opvang Instellingen, HOI!, heeft een straatteam opgericht om daklozen met meervoudige problematiek op te sporen en hulp te bieden.  

Kookgroep De Kokende Mannen verzorgen in samenwerking met Chef Tom van der Splinter een compleet diner voor 100 mensen in de nachtopvang! 

De donaties stromen binnen. Zo ook van de Hagedoorn Stichting. We hebben van hen weer  een donatie in ontvangst mogen nemen voor de Soepbus. 

De Kessler Stichting is ieder jaar hard op zoek naar financiering voor de Soepbus. Voor een flink deel van de kosten is de Kessler Stichting afhankelijk 

Onlangs ontvingen we bezoek van ambtenaren van het ministerie van VWS en Binnenlandse Zaken (Bzk). Dit bezoek werd geïnitieerd door Federatie Opvang

Afgelopen vrijdag bood de ING de bewoners van Tichelaar een maaltijd aan. Dit als bedankje voor het feit dat 20 HR managers

Nieuw!
Waskracht is geopend voor cliënten en buurtbewoners. Er staan 5 wasmachines en 5 drogers klaar voor gebruik.

Afgelopen week hebben wij lof in ontvangst mogen nemen van het Werkgevers servicepunt Den Haag.

De Federatie Opvang en het Leger des Heils luiden de noodklok. In het uitgegeven persbericht wordt melding gemaakt van een groei van het aantal daklozen en de noodzaak tot het bouwen van meer goedkope woningen.

Vandaag zijn wij present op 'Expeditie Begonia' en geven wij een workshop over 'begeleid wonen in de wijk'. In deze sessie vertellen we van alles over dit onderwerp en onze organisatie. "Er wordt steeds meer ambulante ondersteuning geboden. Onder het merk Bereik in de Wijk bieden we zo’n 250 mensen begeleiding, die in min of meerdere mate zelfstandig wonen.

Inmiddels is de BBQ bij Viljoen een ware traditie geworden. 
Dit jaar vond de derde editie plaats voor de bewoners van Viljoen en hun netwerk.

Op zondag 4 oktober organiseerde De Uithof een feestelijke dag om de start van het nieuwe schaatsseizoen te vieren. De Kessler Stichting mocht tijdens deze dag aandacht vragen voor haar werk en zou een deel van de opbrengt van deze dag ontvangen als donatie. Woensdag 16 december heeft Eugène de la Croix, directeur van De Uithof, de Kessler Stichting verrast met een mooie cheque.

December is voor veel mensen een maand vol met tradities en huiselijke gezelligheid met familie en vrienden. Voor cliënten van de Kessler Stichting kan deze maand emotionele herinneringen oproepen. Daarom vragen we extra aandacht voor deze doelgroep rondom kerst, bijvoorbeeld in de vorm van speciale kerstdiners. Woensdag 16 december mochten cliënten van de Kessler Stichting aanschuiven voor een kerstdiner in het Parkhotel.

Op 11 en 12 maart doet de Kessler Stichting mee aan NLdoet. De cliënten van Zorg & Wonen willen namelijk een mooi balkon! Op onze afdeling Zorg & Wonen verblijven mensen die naast hun broze psychische en sociale toestand ook problemen hebben met hun lichamelijke gezondheid. Omdat het voor hen lastig is om er op uit te gaan, is er op de 1e etage een groot overdekt balkon waar ze met mooi weer buiten kunnen zitten.

Op maandag 8 februari organiseerde de Nieuwspoort Foundation met behulp van diverse sponsors een bijzonder diner in Nieuwspoort. Politici, leden van Nieuwspoort en dak- en thuislozen wisselden deze avond ervaringen uit over daklozenproblematiek. Het diner vormde het slotstuk van een dag vol activiteiten voor bijna 40 dak- en thuislozen.

Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart stonden in het teken van NL Doet. Ook bij de Kessler Stichting werden enkele ‘klussen’ opgepakt door vrijwilligers. Op vrijdag 11 maart werden de cliënten van de Nachtopvang in de watten gelegd door vijf vrijwilligers. Zij organiseerden een uitgebreide lunch, alvast in paassferen. Rond 12 uur waren de vrijwilligers al aanwezig om de lunch voor te bereiden en de tafels te dekken. De cliënten mochten om 14.00 uur aanschuiven. Ruim 50 cliënten hebben genoten van de lekkere lunch!

Goed nieuws: dankzij vele giften, van klein tot groot, van bedrijven, kerken tot particulieren, is het gelukt om het geld bij elkaar te krijgen om de Soepbus dit jaar weer te laten rijden. De betrokkenheid bij onze Soepbus vanuit diverse hoeken van de samenleving is hartverwarmend. Zoals een familie die voor het derde jaar op rij geld ophaalde door zich te laten sponsoren voor de CPC-loop. Of bijvoorbeeld de opbrengsten van collectes in kerken, op scholen en dergelijken.

Informatie

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
info@kesslerstichting.nl

Intake & advies
070 - 8 500 588
intake@kesslerstichting.nl