button fusiepagina
Samenwerking Kessler Stichting en Sophia Revalidatie

Revalidatie daklozen mogelijk gemaakt

 De Kessler Stichting en Sophia Revalidatie werken samen om te voorkomen dat cliënten na een revalidatietraject op straat terecht komen of het revalidatietraject niet gestart kan worden, omdat de cliënt geen vervolghuisvesting heeft.

Aandacht in de media

Een ingezonden brief van een client naar de media heeft heel wat reuring veroorzaakt. Reuring over twee onderwerpen. Enerzijds het stigma van daklozen en de opkomst van de zogenaamde economisch dakloze. Hier onder vind u onze reactie.
foto in de telegraaf

Kessler in het nieuws

Het beeld dat een dakloze een zwerver is die met goedkope blikken bier of een heroïnespuit in de aanslag de stad afschuimt, komt steeds minder overeen met de werkelijkheid. Er zijn nog steeds verslaafden en andere hulpbehoevenden die moeten worden opgevangen. 

Tijdelijke voorziening Sportlaan

In het pand aan Sportlaan 600, voorheen het Juliana Kinderziekenhuis, komt een tijdelijke woonvoorziening voor de opvang en huisvesting van dak- en thuislozen. De Kessler Stichting heeft regie over de begeleiding en zal de locatie exploiteren. Voor informatie kunt u terecht bij de gemeente Den Haag. 

Kessler Stichting en Juttersgeluk op het strand.

Juttersgeluk en de Kessler Stichting starten een unieke samenwerking. Door deze samenwerking ontstaat een mooie aanvulling op de al bestaande werkprojecten van de Kessler Stichting waarbij cliënten deelnemen aan dagbesteding.

samenwerking

Verwarde daklozen beter helpen


De Kessler Stichting en Parnassia werken samen om de zorg voor verwarde mensen te verbeteren. Bij de opvang melden zich dagelijks 100 mensen die geen onderdak hebben.

Extra alert vanwege de warmte

De warme dagen zijn voor ons een reden om extra alert te zijn op uitdrogingsverschijnselen bij clienten. We delen naast soep, brood en fruit nu ook water uit bij de Soepbus. Extra kwetsbare mensen mogen overdag binnen blijven bij de noodopvang.

Let op het juiste mailadres als u ons mailt!

E-mail is een makkelijke manier om met de Kessler Stichting te communiceren. Het blijkt echter de laatste tijd steeds meer voor te komen dat mail aan ons verkeerd geadresseerd wordt en op de verkeerde bestemming aankomt.

Als u ons mailt let er dan op dat u het domein kesslerstichting.nl (dus inclusief stichting) in de adressering na de @ gebruikt.

 

 

Rijksmuseum met KPN

Dankzij een aanbod van KPN is een aantal clienten van verschillende afdelingen (verpleeghuisafdeling, beschemd wonen en de noodopvang) met begeleiding op stap geweest naar het Rijksmuseum. Het was in meerdere opzichten heel bijzonder. Dank aan KPN voor dit mooie aanbod. 

Een nieuw college, nieuwe plannen!

We lezen in de krant dat dit college serieus werk wil maken van het verbeteren van de opvang en begeleiding van dak-en thuislozen. Daar zijn we natuurlijk opgetogen over. We zullen de eerste plannen deze week insturen. Die gaan bijvoorbeeld over een verlengde nachtopvang zodat verwarde en zieke mensen binnen kunnen blijven en niet op straat dolen, zorgbedden en een snellere start van de begeleiding.

Rekenkamer onderzoek

Het vandaag verschenen persbericht van de rekenkamers van de vier grote steden en de brieven aan de gemeenteraden en de staatssecretaris, bevatten geen ander nieuws dan al bekend was na het verschijnen van de Haagse versie. De Kessler Stichting onderschrijft de bevindingen en aanbevelingen.

Een bijzonder verpleeghuis

Recent verscheen er een mooi artikel in het Haagse AD over onze verpleegafdeling Zorg & Wonen. Clienten, medewerkers en vrijwilligers komen aan het woord en geven goed aan hoe het is om op deze afdeling verzorgd te worden of te werken. Een kort filmpje ondersteunt dat nog eens extra. Klik voor meer. 

Gemeenteraad kiest voor verbeterde opvang

In de laatste gemeenteraadsvergadering van deze collegeperiode werden maar liefst 16 moties aangenomen om de zorg en begeleiding voor daklozen in Den Haag te verbeteren. Nu hard werken aan een integraal verbeterplan en op korte termijn verbeteringen doorvoeren.

Rapport 'De keten is zoek' aangeboden

Vandaag is het rapport ‘De keten is zoek’ van Coline van Everdingen aangeboden aan wethouder Karsten Klein. Het rapport is op initiatief van het Leger des Heils Den Haag en de Kessler Stichting uitgevoerd. De toename van de vraag naar opvang en de zwaarte van de problematiek van cliënten in de nachtopvang waren hier de aanleiding voor.

Haagse Verwendag op Internationale Vrouwendag

Op 8 maart wordt de 11de editie van de Vrouwenverwendag georganiseerd. Deze dag is in het leven geroepen door de vrouwen van de Achterban (dit zijn vrouwen die ervaring hebben met dakloosheid en nu als vrijwilliger werken voor het Straatconsulaat).

Soepbus gered!

De Soepbus kan weer een jaar door! Mede dankzij de aandacht in de media hebben veel Hagenaars een donatie gedaan. 

Soepbus in 2018!

Wilt u ons helpen de Soepbus ook in 2018 weer dagelijks te laten rijden om aan mensen op straat eten en drinken uit te delen? Dan kunnen we uw hulp goed gebruiken! Doneren kan via Vrienden van de Kessler Stichting.

Dagbesteding open!

De dagbesteding van de Kessler Stichting kent nu een gloednieuwe locatie in het zorggebouw Het Zamen in het Energiekwartier.

Limor steunt De Soepbus

Stichting Limor heeft ons laten weten ook voor 2018 een donatie over te maken voor De Soepbus. Daar zijn we blij mee. Het laat de grote betrokkenheid zien van de partners in de maatschappelijke opvang. 

Burgemeester en Taalhelden

Vandaag kwam Burgermeester Krikke bij de Kessler Stichting om prijzen uit te reiken aan  de Taalhelden van Lezen & Schrijven in de regio Zuid Holland. Een drukke en zeer geslaagde bijeenkomst. pic.twitter.com/GYpuQFXA9Y

Inbox Storage Den Haag verzamelt kleding voor de Kessler Stichting

Onlangs werd de Kessler Stichting benaderd door Inbox Storage Den Haag in verband met tweedehands kleding.

Film over vrijwilligers!

Wij werken graag met vrijwilligers. Dankzij hen worden de mogelijkheden van cliënten om deel te nemen aan activiteiten vergroot.

Bekijk de film over vrijwilligers!

Soepbus ontvangt mooie gift!

In het HagaZiekenhuis worden iedere zondagochtend patiënten en familieleden ontvangen voor een kerkdienst. Tijdens deze kerkdiensten is in 2016 gecollecteerd voor de Soepbus van de Kessler Stichting.

Zelfgemaakte meubels te koop!

In de Werkplaats worden producten gemaakt door deelnemers aan de dagbesteding. Deze prachtige meubelen zijn te koop! Lees hier de productenfolder. Werken in de Werkplaats zorgt voor ervaring, dagritme, plezier en waardering!

Agressie incidenten 2016

Vorig jaar zijn er 430 incidenten door medewerkers gemeld. Van valincidenten, kleine brandjes tot medicatiefouten. Bijna 30% van deze meldingen betrof een incident waarbij agressie optrad (175 x).

Paasdiners geslaagd

Met dank aan sponsoren, vrijwilligers, medewerkers en leden van de clientenraad hebben we voor zo'n 80 clienten twee Paasdiners georganiseerd in 't Heertje (in onze hoofdlocatie).

NL Doet pakt goed uit

Maar liefts op drie actviteiten hebben vrijwilligers ingetekend op de NL Doet dagen. Zo is er gekookt, gewinkeld, zijn er gezonde smoothies gemaakt

Buffettafels voor In beweging

Met een ceremoniële handdruk bedankt directeur Petra Pronk van In beweging de coördinator dagbesteding Tais Vijnckt van de Haagse Kessler Stichting 

NL Doet 2017

Ook dit jaar doen we met de Kessler Stichting graag mee aan de grote NL Doet actie. Tijdens de NL Doet dagen is het voor nieuwe vrijwilligers een ideale kans om de handen uit de mouwen te steken en nieuwe organisaties (en afdelingen) te leren kennen.

Kessler Stichting bij Stek-Kennisfabriek

Op 14 februari a.s. vindt de Stek-Kennisfabriek plaats in Theater de Vaillant.
Ook de Kessler Stichting is vertegenwoordigd. Collega Tineke Tilma, trajectcoördinator, geeft een workshop over onze methodiek 'competentiegericht begeleiden' (CGB).

Wij gebruiken cookies

De Kessler Stichting gebruikt cookies op deze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.