button fusiepagina

Visie

Wij zijn een gespecialiseerde, professionele instelling die zich inzet voor sociaal kwetsbare mensen en leveren een essentiële bijdrage aan het verbeteren van hun leefsituatie. 

We proberen actief nieuwe mogelijkheden te creëren samen met cliënten. In aansluiting daarop signaleren wij trends over de problematiek van sociaal kwetsbare mensen, anticiperen wij tijdig op veranderingen en communiceren wij daar actief over.

Uitgangspunten

Uitgangspunt is dat iedereen die in aanmerking komt voor plaatsing bij de Kessler Stichting welkom is en op een open en hartelijke benadering kan rekenen. Daarbij respecteren wij ieders autonomie. Wij denken en handelen vanuit de overtuiging dat de cliënt baat heeft bij een benadering die hem/haar uitdaagt en hem/haar verleidt om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en deel te nemen aan de maatschappij. Wij zijn ons daarbij bewust van hun kwetsbare positie. Het doel van onze begeleiding (zorg, ondersteuning en activering) is verbetering brengen in de persoonlijke situatie van de cliënt. We sluiten aan bij de eigen kracht van de cliënt om zijn persoonlijke doelen te realiseren. Deze zijn afgestemd op diens specifieke vraag en behoefte.

Methodisch werken
De begeleiding is erop gericht samen met de cliënt al aanwezige competenties te versterken en te gebruiken en díe vaardigheden aan te leren waaraan de cliënt behoefte heeft, dit alles aansluitend op de taken waar de cliënt in het dagelijks leven voor komt te staan. We werken vanuit een samenwerkingsrelatie met de cliënt, een relatie die zich kenmerkt door een respectvolle benadering van de cliënt. Zijn behoeften en wensen worden gehoord en serieus genomen. Samen met de cliënt werken we aan het opbouwen en activeren van een (in)formeel steunend netwerk. Wij stellen ons daarbij op als ondersteuner, bemiddelaar en uitvoerder.

Meer over onze werkwijze en methodiek 'compententiegericht begeleiden' (CGB).

Wij gebruiken cookies

De Kessler Stichting gebruikt cookies op deze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.