Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.

Over werken

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
sollicitatie@kesslerstichting.nl

Een onderdeel van de selectie is het verkrijgen van een VOG en de controle of toekomstige medewerkers niet zijn opgenomen in het waarschuwingsregister.