De Kessler Stichting heeft de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Op deze pagina staan een aantal verplichte gegevens.

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
RSIN nummer 0028 69 329

Doelstelling
De Kessler Stichting is er voor sociaal kwetsbare mensen, in het bijzonder dak- en thuislozen die opvang en/of zorg en begeleiding nodig hebben. De eigen identiteit, participatie en autonomie staan centraal. De opvang, zorg en begeleiding wordt gegeven door een organisatie die zich wil onderscheiden door innovatie, kwaliteit en doelmatigheid. Er werken hier professionele en loyale medewerkers in een veilige en gecertificeerde organisatie.

De activiteiten
Een opsomming van de activiteiten kunt u hier vinden. De actuele zaken treft u op deze site op de homepagina.

Overige informatie
Structuur, functies, beloningsbeleid, Kvk/ficaal nummer en financiële verantwoording is te vinden in het jaardocument.

Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2020

Wet Normering topinkomens - toelichting Kessler Stichting

 

Contact

Kessler Stichting

Directiesecretariaat
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 512
directie@kesslerstichting.nl