Heeft u het vermogen om te schenken? Dat kan, elke bijdrage is welkom. Naast subsidies zijn wij steeds meer afhankelijk van giften en legaten voor aanvullende dienstverlening. We doen daarvoor een beroep op de stichting Vrienden van de Kessler Stichting. Het bestuur van deze stichting beheert het vermogen, werft donaties en beoordeelt aanvragen vanuit de Kessler Stichting. Het doel is te voorzien in middelen voor projecten/activiteiten die het welzijn en de gezondheid bevorderen van de cliënten en die niet door de reguliere subsidies worden vergoed.

Zo kunnen we bijvoorbeeld dagelijks soep uitdelen aan mensen op straat, mensen in de Noodopvang een knipbeurt, schone kleding en een pedicurebehandeling aanbieden en kerstdiners organiseren. De Kessler Stichting en Stichting Vrienden van de Kessler Stichting zijn ANBI instellingen en daarmee zijn giften aan de stichting van de belasting aftrekbaar. Meer informatie vindt u op de website van stichting Vrienden van de Kessler Stichting. 

Contact Vrienden

 vriendenKess 250pxv1

De la Reyweg 530
Directiesecretariaat
070 - 8 500 512

vriendenvandekesslerstichting.nl