De Soepbus is er voor mensen die op straat leven. Dagelijks kunnen mensen terecht voor soep, brood, fruit en drinken maar ook voor informatie of een praatje.  

Het aantal mensen dat zich bij de Haagse Soepbus meldt, loopt de laatste tijd op tot soms wel 100 mensen per dag. Dit jaar verstrekte de Soepbus circa 18.000 maaltijdpakketten. Naast het voorzien in voeding is de Soepbus een middel om in contact te komen met mensen die op straat leven en fungeert het als een herkenbaar steunpunt met een doorverwijzende functie naar verdere hulpverlening zoals de Noodopvang

Elke dag
De Soepbus stopt elke avond tussen 18.45 en 19.30 uur bij het Centraal Station. Het hele jaar door, 7 dagen in de week. Om het werk van de Soepbus voort te kunnen zetten en de bus iedere dag te laten rijden, is financiële steun noodzakelijk. De Soepbus is grotendeels afhankelijk van donaties van bedrijven en particulieren. 

Wilt u doneren zodat de Soepbus blijft rijden? Dat kan veilig en eenvoudig via Tikkie. Klik hier voor uw donatie voor de Soepbus via Tikkie. 

Wilt u werken als vrijwilliger of als bijrijder op de Soepbus? Dat kan! Als u voor langere periode beschikbaar bent, kunt u meerijden op de Soepbus. Vraag de coördinator vrijwilligers naar de mogelijkheden.

Over de Soepbus

Soepbus
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
info@kesslerstichting.nl

Voor donaties
NL17INGB0000000199
t.n.v. de Kessler Stichting o.v.v. Soepbus

Of klik hier voor een donatie via Tikkie

Vrijwilliger worden?
vrijwilligers@kesslerstichting.nl