De Soepbus is er voor mensen die op straat leven. Dagelijks kunnen mensen terecht voor soep, brood, fruit en wat drinken maar ook voor informatie of doorverwijzing naar bijvoorbeeld de Noodopvang. 

Dagelijks deelt de Soepbus zo'n 30 tot 50 maaltijdpakketten uit. Naast het voorzien in voeding is de Soepbus een middel om in contact te komen met mensen die op straat leven en fungeert het als een herkenbaar steunpunt met een doorverwijzende functie naar verdere hulpverlening zoals de Noodopvang

Dakloos
“Het is een kleine stap om in deze situatie te komen”, vertelde Gerard, nu actief vrijwilliger op de Soepbus, maar enkele jaren geleden zelf ook een paar jaar dakloos. "Je hoeft niet verslaafd te zijn of psychiatrisch patiënt. Je raakt bijv. je baan kwijt of je relatie gaat stuk, je hebt geen geld meer en je sociaal netwerk verdwijnt. Zo kom je op straat te staan."

Elke dag
De Soepbus rijdt aan het begin van de avond naar twee locaties: Centraal Station en de Torenstraat. Het hele jaar door, 7 dagen in de week. Om het werk van de Soepbus voort te kunnen zetten en de bus iedere dag te laten rijden, is financiële steun noodzakelijk. De Soepbus is grotendeels afhankelijk van donaties van bedrijven en particulieren. 

Wilt u doneren zodat de Soepbus blijft rijden? Wie in de gelegenheid is te schenken roepen we op om te doneren via rekeningnummer NL17INGB0000000199 t.n.v. de Kessler Stichting o.v.v. Soepbus.

Wilt u werken als vrijwilliger of als bijrijder op de Soepbus? Dat kan! Als u voor langere periode beschikbaar bent, kunt u meerijden op de Soepbus. Vraag de coördinator vrijwilligers naar de mogelijkheden.

Over de Soepbus

Soepbus
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
info@kesslerstichting.nl

Voor donaties
NL17INGB0000000199
t.n.v. de Kessler Stichting o.v.v. Soepbus

Vrijwilliger worden?
vrijwilligers@kesslerstichting.nl

 

soepbus folder