button fusiepagina

Noodopvang

De Kessler Stichting heeft drie locaties voor Noodopvang. Deze zijn voor mannen en vrouwen boven de 23 jaar: Delagoa, Schenkweg en Zamenhofstraat.

Wanneer u geen dak of thuis heeft kunt u voor een slaapplaats terecht bij het Daklozenloket van de gemeente Den Haag (Fruitweg 17). Daar krijgt u een beschikking voor de noodopvang. De Kessler Stichting heeft drie locaties voor Noodopvang. Deze zijn voor mannen en vrouwen boven de 23 jaar: Delagoa, Schenkweg en Zamenhofstraat.

Noodopvang Delagoa
De Noodopvang is een 24uurs opvang voor 85 mensen zonder vaste verblijfplaats. In deze voorziening wordt, naast het zogenaamde Bed, Bad & Brood, vooral aandacht besteed aan persoonlijke begeleiding: het verstrekken van informatie, advies en het bieden van ondersteuning. U heeft een zorgpas van het Daklozenloket nodig.

Zorgpas aanvragen
De beschikking is aan te vragen bij het Daklozenloket op de Fruitweg 17 in Den Haag. Het Daklozenloket is telefonisch bereikbaar via 070 - 3 537 291. Klik hier voor meer informatie over het Daklozenloket.

Hoe werkt de Noodopvang Delagoa?
Na uw bezoek aan het Daklozenloket kunt u zich met een legitimatiebewijs melden bij de Noodopvang Delagoa. Per nacht betaalt u een eigen bijdrage van € 2,00. Na aankomst blijft u tot de volgende morgen (tot uiterlijk 10 uur). Een klein gedeelte van de cliënten kan ook overdag verblijven in de Noodopvang (als dat medisch gezien noodzakelijk is). Tussen 18.00 uur en 19.00 uur wordt een warme maaltijd geserveerd. U kunt in de noodopvang douchen, kleding wassen, ontspannen in een van de huiskamers en slapen op een slaapzaal. U kunt er ook nachtkleding en badslippers krijgen. Vrouwen slapen op een aparte verdieping. Op de ziekenboeg is er opvang voor mensen die extra lichamelijke zorg en ondersteuning nodig hebben.

Begeleiding
Er is hulp en begeleiding beschikbaar. We brengen de problemen van de client in kaart. We ondersteunen bij het regelen van praktische zaken. We helpen bij het vinden van een passende vervolgplek.

Psychische hulp
In de noodopvang Delagoa zijn regelmatig medewerkers van het TOP-team van Parnassia aanwezig. Zij helpen met het krijgen van passende psychische hulp en ondersteuning.

Lichamelijke zorg
De verpleegkundigen van HWW zijn ook regelmatig in de noodopvang te vinden. Zij geven lichamelijke zorg of helpen u met het krijgen van lichamelijke zorg buiten de noodopvang.  

Multidisciplinair overleg voor persoonlijk plan en passende hulp
In de Noodopvang Delagoa kunt u hulp en begeleiding krijgen van professionals in de zorg. Om te bepalen welke hulp en begeleiding u nodig heeft gaan professionals met elkaar in gesprek. Dit gesprek wordt een Multidisciplinair Overleg (MDO) genoemd.

De volgende organisaties kunnen aansluiten, dit verschilt per cliënt:
• Daklozenloket
• Haagse Straatdokter (SHG)
• Leger des Heils
• Kessler Stichting
• Parnassia
• Brijder
• Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
• MEE Zuid-Holland Noord

Noodopvang Schenkweg 
De Kessler Stichting heeft aan de Schenkweg een tweede noodopvang waar wij opvang bieden aan cliënten die wat meer zelfredzaam zijn. Om gebruik te maken van de Noodopvang Schenkweg wordt in samenspraak met het Daklozenloket bepaald of u hiervoor in aanmerking komt. Mocht u hiervoor in aanmerking komen, dan heeft u een beschikking van de gemeente Den Haag nodig. De Noodopvang Schenkweg bevindt zich in een volledig duurzaam gerenoveerd pand op de Schenkweg.

Hoe werkt de noodopvang Schenkweg?
Indien u in aanmerking komt voor opvang op de Schenkweg, betaalt u een eigen bijdrage van € 60,00 per maand. Op deze locatie wordt 24 uur per dag begeleiding en opvang geboden. De hulp en begeleiding die u krijgt, is gericht op het verbeteren van uw persoonlijke situatie en het vinden van passende huisvesting. U kunt douchen, kleding wassen en slapen op een gedeelde slaapkamer tot 6 personen. Ontspannen kunt u in de gemeenschappelijke woonkamer met keuken of door deelname aan activiteiten. Mannen verblijven op een andere verdieping dan vrouwen. Op deze locatie is plaats voor 34 dames en 56 heren. 

Aanvullende individuele begeleiding
Naast een slaapplaats op de Noodopvang, kunt u aanvullende individuele begeleiding krijgen. Wilt u aanvullende individuele begeleiding, dan heeft u een Maat Werk Arrangement nodig van de gemeente. De Kessler Stichting en het Daklozenloket helpen u graag om deze MWA aan te vragen.

Noodopvang Zamenhofstraat 
De derde Noodopvang van de Kessler Stichting heeft plaats voor 32 heren en zit aan de Zamenhofstraat. Deze noodopvang is onder andere voor mannen met een licht verstandelijke beperking. In samenspraak met het Daklozenloket wordt bepaald of u hiervoor in aanmerking komt.

Hoe werkt de noodopvang Zamenhofstraat?
Voor de opvang aan de Zamenhofstraat betaalt u een eigen bijdrage van € 60 per maand. Op deze locatie wordt 24 uur per dag begeleiding en opvang geboden. De hulp en begeleiding die u krijgt, is gericht op het verbeteren van uw persoonlijke situatie en het vinden van passende huisvesting. U kunt er douchen, kleding wassen en slapen op een gedeelde slaapkamer van twee tot zes personen. Ontspannen kunt u in de gemeenschappelijke woonkeuken en tuin of door deelname aan activiteiten. 

Aanvullende individuele begeleiding
Naast een slaapplaats in de noodopvang, kunt u individuele begeleiding krijgen. Wilt u daarnaast aanvullende individuele begeleiding dan heeft u een Maat Werk Arrangement (MWA) nodig. De Kessler Stichting en het Daklozenloket helpen u graag om deze MWA aan te vragen.

In het kort: bent u dak- of thuisloos?
Stap 1: Meldt u aan bij het Daklozenloket voor een beschikking om een plek te krijgen.
Stap 2: Kom naar de Noodopvang Delagoa. Per nacht betaalt u €2,00.
Stap 3: U krijgt hulp en begeleiding en indien van toepassing een doorverwijzing naar een van de andere noodopvangen.

Wij gebruiken cookies

De Kessler Stichting gebruikt cookies op deze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.