Het blad de Vogelwijk maakte begin 2018 een reportage over de nieuwe noodopvang Sportlaan. De tweede reportage met het vervolg over de noodopvang Sportlaan is verschenen in het juli-augustus nummer van De Vogelwijk.

Klik op de link voor het artikel 'Daklozenopvang Sportlaan gaat geruisloos op in de omgeving' in De Vogelwijk juli - augustus 2019: Tweede artikel noodopvang Sportlaan in De Vogelwijk 2019.pdf

De eerste reportage is te lezen in het artikel 'Eerste daklozen in tijdelijke opvang Sportlaan gesetteld' in De Vogelwijk januari - februari 2019: Eerste artikel noodopvang Sportlaan in De Vogelwijk 2019.pdf

 

Informatie

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
info@kesslerstichting.nl

Intake & advies
070 - 8 500 588
intake@kesslerstichting.nl