Vandaag zijn wij present op 'Expeditie Begonia' en geven wij een workshop over 'begeleid wonen in de wijk'. In deze sessie vertellen we van alles over dit onderwerp en onze organisatie. "Er wordt steeds meer ambulante ondersteuning geboden. Onder het merk Bereik in de Wijk bieden we zo’n 250 mensen begeleiding, die in min of meerdere mate zelfstandig wonen.

We werken met veel partijen samen, van wijkagent tot GGZ, van welzijnsorganisaties tot schuldhulp en participeren in een tiental sociale wijkteams. ‘Alleen optrekken brengt je nergens’ zeker wanneer je visie is dakloosheid te voorkomen", aldus bestuurder Bram Schinkelshoek.

Meer over Expeditie Begonia
Langer thuis wonen in eigen buurt
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg presenteert tijdens de tweede editie van dit landelijke congres méér innovatieve woonvormen voor ouderen en mensen met een beperking of GGZ-problematiek. Met een overzicht van knelpunten en oplossingen en extra aandacht voor langer thuis wonen in eigen buurt.

Expeditie Begonia is interessant voor woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, patiënten- en consumentenorganisaties, landelijke overheid, wmo-raden, burgerinitiatieven, architecten, studenten, makelaars, ondernemers, banken en fondsen.

http://www.kcwz.nl/expeditie-begonia

Informatie

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
info@kesslerstichting.nl

Intake & advies
070 - 8 500 588
intake@kesslerstichting.nl