We lezen in de krant dat dit college serieus werk wil maken van het verbeteren van de opvang en begeleiding van dak-en thuislozen. Daar zijn we natuurlijk opgetogen over. We zullen de eerste plannen deze week insturen. Die gaan bijvoorbeeld over een verlengde nachtopvang zodat verwarde en zieke mensen binnen kunnen blijven en niet op straat dolen, zorgbedden en een snellere start van de begeleiding.

Informatie

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
info@kesslerstichting.nl

Intake & advies
070 - 8 500 588
intake@kesslerstichting.nl