We geloven in een platte organisatie met zelfverantwoordelijke teams. Het werk van deze teams wordt zo goed mogelijk gefaciliteerd door de ondersteunende afdelingen zoals P&O, de staf- en de facilitaire dienst.

Vanaf 2015 is de structuur van de organisatie gewijzigd. De kern van de verandering ligt in gedragsverandering. De medewerker is een vakman/vrouw die prima in staat is ook enkele teamtaken op zich te nemen en zich in te spannen voor het teamresultaat en de optimale werking van het team.

Er is een bestuursorganisatie, een ondersteuningsorganisatie en een uitvoeringsorganisatie. Door deze aanpassing is een structuur neergezet die recht doet aan de uitgangspunten van onze begeleidingsmethodiek (competentiegericht). Daar horen meer verantwoordelijkheid, regelvrijheid, zelfoplossend vermogen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten en vaardigheden bij.

Uitgangspunten zijn: het primair proces centraal, persoonlijk leiderschap, efficiënt werken, zeggenschap en verantwoordelijkheid over de organisatie van het eigen werk, zelfredzaamheid, goede ondersteuning, minder sturing van 'boven' en heldere kaders. 

Het organigram
(klik op het organigram voor een grotere versie)

 organigram KS juli 2022 web

 

Overzichtsfolder

Wat biedt de Kessler Stichting allemaal?
Download de folder en lees het na!

allesopeenrij 2022

Informatie

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
info@kesslerstichting.nl

Intake & advies
070 - 8 500 588
intake@kesslerstichting.nl

Wij gebruiken cookies

De Kessler Stichting gebruikt cookies op deze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.