De gezamenlijke organisaties voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen roepen op tot concrete acties om de instroom in de daklozenopvang te stoppen, uitstroom uit de opvang en beschermd wonen mogelijk te maken en participatie van ex-daklozen mensen en ggz clienten te vergroten. 

Klik hier voor de brief die de gezamenlijke organisaties in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht op 16 december 2019 hebben gestuurd aan de leden van de Vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Informatie

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
info@kesslerstichting.nl

Intake & advies
070 - 8 500 588
intake@kesslerstichting.nl