In de laatste gemeenteraadsvergadering van deze collegeperiode werden maar liefst 16 moties aangenomen om de zorg en begeleiding voor daklozen in Den Haag te verbeteren. Nu hard werken aan een integraal verbeterplan en op korte termijn verbeteringen doorvoeren.
Vandaag is het rapport ‘De keten is zoek’ van Coline van Everdingen aangeboden aan wethouder Karsten Klein. Het rapport is op initiatief van het Leger des Heils Den Haag en de Kessler Stichting uitgevoerd. De toename van de vraag naar opvang en de zwaarte van de problematiek van cliënten in de nachtopvang waren hier de aanleiding voor.

Op 8 maart wordt de 11de editie van de Vrouwenverwendag georganiseerd. Deze dag is in het leven geroepen door de vrouwen van de Achterban (dit zijn vrouwen die ervaring hebben met dakloosheid en nu als vrijwilliger werken voor het Straatconsulaat).

De Soepbus kan weer een jaar door! Mede dankzij de aandacht in de media hebben veel Hagenaars een donatie gedaan. 

Wilt u ons helpen de Soepbus ook in 2018 weer dagelijks te laten rijden om aan mensen op straat eten en drinken uit te delen? Dan kunnen we uw hulp goed gebruiken! Doneren kan via Vrienden van de Kessler Stichting.

De dagbesteding van de Kessler Stichting kent nu een gloednieuwe locatie in het zorggebouw Het Zamen in het Energiekwartier.

Stichting Limor heeft ons laten weten ook voor 2018 een donatie over te maken voor De Soepbus. Daar zijn we blij mee. Het laat de grote betrokkenheid zien van de partners in de maatschappelijke opvang. 

Vandaag kwam Burgermeester Krikke bij de Kessler Stichting om prijzen uit te reiken aan  de Taalhelden van Lezen & Schrijven in de regio Zuid Holland. Een drukke en zeer geslaagde bijeenkomst. pic.twitter.com/GYpuQFXA9Y

Onlangs werd de Kessler Stichting benaderd door Inbox Storage Den Haag in verband met tweedehands kleding.

Wij werken graag met vrijwilligers. Dankzij hen worden de mogelijkheden van cliënten om deel te nemen aan activiteiten vergroot.

Bekijk de film over vrijwilligers!

In het HagaZiekenhuis worden iedere zondagochtend patiënten en familieleden ontvangen voor een kerkdienst. Tijdens deze kerkdiensten is in 2016 gecollecteerd voor de Soepbus van de Kessler Stichting.

In de Werkplaats worden producten gemaakt door deelnemers aan de dagbesteding. Deze prachtige meubelen zijn te koop! Lees hier de productenfolder. Werken in de Werkplaats zorgt voor ervaring, dagritme, plezier en waardering!

Vorig jaar zijn er 430 incidenten door medewerkers gemeld. Van valincidenten, kleine brandjes tot medicatiefouten. Bijna 30% van deze meldingen betrof een incident waarbij agressie optrad (175 x).

Met dank aan sponsoren, vrijwilligers, medewerkers en leden van de clientenraad hebben we voor zo'n 80 clienten twee Paasdiners georganiseerd in 't Heertje (in onze hoofdlocatie).

Maar liefts op drie actviteiten hebben vrijwilligers ingetekend op de NL Doet dagen. Zo is er gekookt, gewinkeld, zijn er gezonde smoothies gemaakt

Met een ceremoniële handdruk bedankt directeur Petra Pronk van In beweging de coördinator dagbesteding Tais Vijnckt van de Haagse Kessler Stichting 

Ook dit jaar doen we met de Kessler Stichting graag mee aan de grote NL Doet actie. Tijdens de NL Doet dagen is het voor nieuwe vrijwilligers een ideale kans om de handen uit de mouwen te steken en nieuwe organisaties (en afdelingen) te leren kennen.

Op 14 februari a.s. vindt de Stek-Kennisfabriek plaats in Theater de Vaillant.
Ook de Kessler Stichting is vertegenwoordigd. Collega Tineke Tilma, trajectcoördinator, geeft een workshop over onze methodiek 'competentiegericht begeleiden' (CGB).

Het samenwerkingsverband Haagse Opvang Instellingen, HOI!, heeft een straatteam opgericht om daklozen met meervoudige problematiek op te sporen en hulp te bieden.  

Kookgroep De Kokende Mannen verzorgen in samenwerking met Chef Tom van der Splinter een compleet diner voor 100 mensen in de nachtopvang! 

De donaties stromen binnen. Zo ook van de Hagedoorn Stichting. We hebben van hen weer  een donatie in ontvangst mogen nemen voor de Soepbus. 

De Kessler Stichting is ieder jaar hard op zoek naar financiering voor de Soepbus. Voor een flink deel van de kosten is de Kessler Stichting afhankelijk 

Onlangs ontvingen we bezoek van ambtenaren van het ministerie van VWS en Binnenlandse Zaken (Bzk). Dit bezoek werd geïnitieerd door Federatie Opvang

Afgelopen vrijdag bood de ING de bewoners van Tichelaar een maaltijd aan. Dit als bedankje voor het feit dat 20 HR managers

Nieuw!
Waskracht is geopend voor cliënten en buurtbewoners. Er staan 5 wasmachines en 5 drogers klaar voor gebruik.

Afgelopen week hebben wij lof in ontvangst mogen nemen van het Werkgevers servicepunt Den Haag.

De Federatie Opvang en het Leger des Heils luiden de noodklok. In het uitgegeven persbericht wordt melding gemaakt van een groei van het aantal daklozen en de noodzaak tot het bouwen van meer goedkope woningen.

Vandaag zijn wij present op 'Expeditie Begonia' en geven wij een workshop over 'begeleid wonen in de wijk'. In deze sessie vertellen we van alles over dit onderwerp en onze organisatie. "Er wordt steeds meer ambulante ondersteuning geboden. Onder het merk Bereik in de Wijk bieden we zo’n 250 mensen begeleiding, die in min of meerdere mate zelfstandig wonen.

Inmiddels is de BBQ bij Viljoen een ware traditie geworden. 
Dit jaar vond de derde editie plaats voor de bewoners van Viljoen en hun netwerk.

Op zondag 4 oktober organiseerde De Uithof een feestelijke dag om de start van het nieuwe schaatsseizoen te vieren. De Kessler Stichting mocht tijdens deze dag aandacht vragen voor haar werk en zou een deel van de opbrengt van deze dag ontvangen als donatie. Woensdag 16 december heeft Eugène de la Croix, directeur van De Uithof, de Kessler Stichting verrast met een mooie cheque.

Informatie

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
info@kesslerstichting.nl

Intake & advies
070 - 8 500 588
intake@kesslerstichting.nl